Аналіз ґрунту/листя

Отримання та використання точної інформації на основі лабораторних аналізів є базовим для прийняття багатьох рішень у агровиробництві, що дозволяє планувати точну, своєчасну та, найважливіше, екологічно відповідальну програму внесення добрив.

Аналіз ґрунту - для виявлення обмежуючих факторів

Аналіз поживних речовин

Аналіз ґрунту показує наявність поживних речовин та дає змогу створити план управління ними. Щоб отримати максимум від ґрунтового зразка, важливо проаналізувати всі поживні речовини, використовуючи повний аналіз широкого спектру.

Хімічний та фізичний аналіз

Необхідно обов’язково враховувати фізичні та хімічні характеристики конкретного ґрунту перед прийняттям будь-яких рішень при плануванні стратегії застосування поживних речовин. Показник рH ґрунту, ємність катіонного обміну (СЕС), органічні речовини та структура ґрунту впливають на те, як ми управляємо своїми ґрунтами та культурами.

Біологічний аналіз

Активна популяція ґрунтових організмів має важливе значення для його здоров’я; вони забезпечують перетворення поживних речовин, роблячи їх доступними для засвоєння рослинами. Разом з органічною речовиною біологічний аналіз дає повну картину загального стану ґрунту та його потенціалу для отримання високопродуктивних якісних культур.

Які пакети аналізу доступні?

1. Аналіз ґрунту широкого спектру (BS)

Це найпопулярніший пакет аналізу ґрунтів, оскільки показує вміст усіх дванадцяти поживних речовин, також включає показник pH, ємність катіонного обміну (СЕС) та розраховує потребу в вапнуванні. Результати аналізу інтерпретуються відносно базових рівнів тих чи інших показників та надаються рекомендації для уникнення дефіциту. Перелік показників, що входять до цього аналізу:

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, CEC, pH, потреба у вапнуванні.

2. Аналіз ґрунту широкого спектру розширений (BSE)

Це пакет аналізу ґрунтів показує вміст усіх дванадцяти поживних речовин, також включає показник pH, ємність катіонного обміну (СЕС) та розраховує потребу в вапнуванні. Додатково визначається вміст органічної речовини та структура ґрунту. Результати аналізу інтерпретуються відносно базових рівнів тих чи інших показників та надаються рекомендації для уникнення дефіциту. Перелік показників, що входять до цього аналізу:

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, CEC, pH, потреба у вапнуванні.

Органічна речовина, пісок %, мул %, глина% та класифікація текстури ґрунту.

3. Біологія ґрунту основна (SBB)

Загальна кількість бактерій, грибів та їх співвідношення.

4. Біологія ґрунту розширена (SBE)

Загальна кількість бактерій, грибів, активні бактерії та гриби, гіфальний діаметр та їх співвідношення.

5. Біологія ґрунту повна (SBC)

Загальна кількість бактерій, грибів, активні бактерії та гриби, гіфальний діаметр та їх співвідношення, найпростіші (джгутики, амеби, інфузорії).

6. Аналіз ґрунту для здоров’я тварин (AHS)

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, Co, I, CEC, pH, потреба у вапнуванні.

Аналіз листя - для виявлення дефіциту поживних речовин

Лабораторія пропонує широкий спектр аналізів: макроелементи (азот, калій, фосфор), мезоелементи (кальцій, сірка, магній), поживні речовини для здоров’я тварин (натрій, кобальт, йод та селен) та важкі метали (свинець, нікель, миш’як, кадмій, хром, ртуть, мідь і цинк).

Які пакети аналізу доступні?

1) Листковий аналіз широкого спектру (BSL)

Це найпопулярніший пакет аналізу листків, оскільки показує вміст усіх дванадцяти поживних речовин. Це найкращий вибір для проб культури. Результати аналізу інтерпретуються відносно базових рівнів тих чи інших показників та надаються рекомендації для уникнення дефіциту. Перелік показників, що входять до цього аналізу:

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

2) Основний листковий (BL)

N, P, K, Mg

Тільки азот (NL)

N

Забруднення важкими металами (SA8)

Pb, Ni, As, Cd, Cr, Hg, Cu, Zn

Передзвонити мені